FANN staat voor Female Autism Network of the Netherlands

 

Dit is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals (behandelaren zoals psychologen en psychiaters, en onderzoekers) die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme en een gemiddelde intelligentie of hoger. Ook ervaringsdeskundigen nemen deel aan dit netwerk. De leden van FANN zijn allen expert op het vlak van autisme bij meisjes en/of vrouwen.

 

Mijn naam is Els Blijd-Hoogewys. Ik ben klinisch psycholoog, werkzaam bij INTER-PSY, een GGZ-instelling in Groningen. Daar ben ik behandelinhoudelijk manager, verantwoordelijk voor de specialistische teams, zoals het Expertise Team Jonge Kind, Autisme, en FASD. Ik diagnosticeer en behandel volwassenen met psychische problematiek en ben gespecialiseerd in autisme bij vrouwen. Ook doe ik veel wetenschappelijk onderzoek naar autisme, publiceer hier over en ben bij diverse promotietrajecten betrokken. 

Naast mijn werk ben ik voorzitter van FANN, voorzitter van CASS18+ en organisator van het Nationaal Autisme Congres. In maart 2017 hebben Marleen Bezemer en ik de FANN opgericht. Al snel sloten Audrey Mol, Annelies Spek en Patricia van Wijngaarden aan bij het bestuur. We hebben elkaar gevonden in onze drive om de wereld voor autistische meisjes en vrouwen beter te maken. En we doen dat niet alleen… We hebben een enthousiaste groep kerngroepleden die allerlei producten ontwikkelen. En we hebben een actieve groep op social media (hier op Insta, maar ook op LinkedIn).

In 2021 is ons boek ‘Lifehacks voor meiden met autisme’ verschenen. We zijn druk bezig met het volgende boek ‘Lifehacks voor vrouwen met autisme’ (te verwachten eind 2023).

Ik wens voor alle autistische meisjes en autistische vrouwen dat zij dicht bij zichzelf kunnen blijven, een plek vinden in de maatschappij die bij hen past en hulp durven vragen wanneer zij dat nodig hebben. Eigenlijk wens ik dat gewoon iedereen toe… ‘be yourself’.


Mijn naam is Marleen Bezemer. Ik ben GZ-psycholoog bij INTER-PSY, een GGZ-instelling in Groningen. Daar zie ik patiënten voor diagnostiek en behandeling, waaronder vrouwen met (vermoedelijk) autisme. Daarnaast doe ik wetenschappelijk onderzoek, veelal bij kinderen en volwassenen met autisme. Dit is een hele leuke combinatie met het klinische werk. 

Samen met Els Blijd-Hoogewys heb ik in maart 2017 FANN opgericht. Samen met Audrey Mol, Annelies Spek en Patricia van Wijngaarden vormen we het bestuur en hebben we als doel om de kennis rondom autisme bij meisjes en vrouwen verder te professionaliseren. Hopelijk kan er hierdoor meer aandacht voor hen zijn en kan de zorg verbeterd worden. Ik raak nog steeds helemaal enthousiast en gemotiveerd als ik zie hoe we samen met alle leden die zich inmiddels bij de kerngroep hebben aangesloten passie hebben voor dit onderwerp en ons inzetten om allerlei projecten en producten te ontwikkelen. Zo publiceren we blogs op onze website met ervaringsverhalen (vaak geschreven door vrouwen met autisme), zijn er behulpzame flyers ontwikkeld voor vrouwen met autisme die kunnen helpen bij de communicatie met een zorgverlener en hebben we het boek ‘Lifehacks voor meiden met autisme’ samen met een hoop enthousiaste auteurs geschreven. Inmiddels zijn we bezig met een boek voor volwassen vrouwen!

Ik wens meisjes en vrouwen met autisme toe, dat hun autisme sneller gesignaleerd wordt, ze daardoor meer inzicht in zichzelf kunnen krijgen en hopelijk meer zichzelf ook kunnen gaan zijn in het dagelijks leven. Dat ze dit kunnen vormgeven zodat het bij hen past en ze niet meer bezig zijn met overleven, maar ook met genieten van de dingen waar ze blij van worden en dat ze hun talenten kunnen benutten.


Annelies Spek is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum en de Autisme Academy. Ze is gepromoveerd op autisme bij volwassenen en heeft verschillende artikelen geschreven over autisme bij vrouwen. Ook geeft ze in haar publicaties aandacht aan thema's als zingeving en acceptatie.

Annelies geeft regelmatig lezingen over autisme en geeft ook les over diagnostiek en behandeling bij mensen met autisme, met specifieke aandacht voor hoe autisme zich uit bij vrouwen. 

Naast redactielid van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme en de Psycholoog, is Annelies ook bestuurslid van FANN. Hiermee beoogt ze de kennis over autisme bij vrouwen in Nederland te vergroten, maar vooral ook te verspreiden.


Mijn naam is Patricia J.M. Van Wijngaarden-Cremers. Ik ben psychiater/psychotherapeut en als expert werkzaam voor het expertise centrum SCOS (specialistisch centrum ontwikkelings stoornissen) in combinatie met JeugdGGz. 

Ik ben al jaren geïnteresseerd in genderverschillen bij Autisme, geef regelmatig lezingen en nascholing, en doe onderzoek op dit gebied. In 2015 promoveerde ik op genderverschillen bij ontwikkelingsstoornissen, met name op de interactie tussen gender, ontwikkelingsstoornissen en omgevingsfactoren (zoals socialisatie, opvoeding, stress, middelengebruik) op het ontstaan van psychopathologie en in het bijzonder autisme. Ik hoefde dus niet lang na te denken om in het bestuur van FANN deel te nemen toen ik hiervoor werd gevraagd. 

Verder ben ik actief bestuurslid van diverse nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van de geestelijke gezondheid van vrouwen (o.a. FANN, IAWMH), oprichtster en voorzitster van de Nederlandse tak van de IAWMH de Alliantie gender&ggz. 
Met de FANN zetten we ons in voor betere en snellere herkenning van autisme bij meisjes en vrouwen.


Mijn naam is Audrey Mol. Ik ben klinisch psycholoog en ik werk met veel plezier bij het dr. LeoKannerhuis in Amsterdam, een polikliniek voor mensen met (een vermoeden van) autisme. Daar heb ik een heel divers takenpakket, met onder andere behandelingen, diagnostiek, en het begeleiden en superviseren van collega’s in opleiding. Ook ben ik betrokken bij een promotieonderzoek naar camouflage, een onderwerp dat vaak in verband wordt gebracht met autisme, vooral bij vrouwen. 

Autisme bij vrouwen heeft al heel lang mijn interesse en daarom vond ik het zo mooi dat Els en Marleen 5 jaar geleden het initiatief namen om FANN op te richten, en een eer dat ze me vroegen voor het bestuur. Met FANN willen we ons inzetten voor het verbeteren van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. En het bijzondere vind ik daaraan dat we dat doen met hulpverleners mét en zonder ervaringsdeskundigheid. We hebben al heel wat mooie producten opgeleverd, waarbij ik tot nu toe toch wel het meest trots ben op het boek ‘Lifehacks voor meiden met autisme’, dat alweer toe is aan de vijfde druk! 

Ik wens ieder meisje en vrouw met autisme toe dat ze voldoende ruimte voelen om zichzelf te kunnen zijn, dat ze voldoende aandacht hebben voor wat ze nodig hebben en belangrijk vinden, en voor hoe ze dat kunnen realiseren met of zonder hulp of ondersteuning. Dit alles vanuit de houding en overtuiging dat je goed bent zoals je bent!